Targeta gratuïta

-Pagament a terminis. Et permet pagar en 6 mesos sense interessos

-Amb aquesta targeta de compra, paga les teues compres a final de mes.

-Adapta el límit de crèdit a les teues nesssitats.

-Domicilia el pagament si no eres client nostre