TELÈFONS D’INTERÉS

……………………………………………

POLICIA LOCAL

 • (96) 149 36 86

……………………………………………

AGENCIA DE FOMENT ECONÒMIC

 • (96) 148 03 77

……………………………………………

AJUNTAMENT

 • (96) 149 00 65

……………………………………………

AMBULÀNCIES CIVERA

 • (96) 380 14 15

……………………………………………

BIBLIOTECA

 • (96) 148 09 06

……………………………………………

CASA DE LA CULTURA

 • (96) 149 61 35

……………………………………………

CASA JOVE

 • (96) 148 03 77

……………………………………………

CENTRE DE SALUT

 • (96) 192 62 00

……………………………………………

CENTRE DE ESPECIALITATS EL GRAU

 • (96) 386 83 21

……………………………………………

COL.LEGI EL CRIST

 • (96) 120 52 70

……………………………………………

COL.LEGI MEDITERRANI

 • (96) 265 69 80

……………………………………………

CONSERVATORI DE MÚSICA

 • (96) 148 05 63

……………………………………………

EMERGÈNCIES

 • 112

……………………………………………

ESCOLA D’ADULTS

 • (96) 149 23 92

……………………………………………

GUARDIA CIVIL

 • 062

……………………………………………

GUARDIA CIVIL TAVERNES BLANQUES

 • (96) 185 33 35

……………………………………………

HOSPITAL CLÍNIC

 • (96) 386 26 00

……………………………………………

HOSPITAL MALVAROSA

 • (96) 398 99 00

……………………………………………

INSTITUT LA GARRIGOSA

 • (96) 120 59 80

……………………………………………

JUTJAT DE PAU

 • (96) 149 38 78

……………………………………………

LLAR DELS JUBILATS

 • (96) 149 40 35

……………………………………………

POLIESPORTIU

 • (96)149 38 73

……………………………………………

URGÈNCIES MASSAMAGRELL

 • (96) 146 70 50

……………………………………………

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA

 • (96) 149 60 70

……………………………………………

MAC

 • 690 108 635

……………………………………………